Δείτε πώς να χρησιμοποιείτε τα στατιστικά του Facebook για τη βελτίωση της σελίδας σας!   Τα στατιστικά του facebook προσφέρουν πολύ χρήσιμα στοιχειά για την σελίδα σας, αρκεί να γίνετε σωστή εκτίμηση. Η εκδοχή του Analytics στο Facebook ονομάζετε Facebook Insights (διαθέσιμο αφού η σελίδα σας έχει λάβει 30 likes). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για…

Read More →