Δώσαμε το παρόν στο 4o Social Media World, ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια Social Media της Ελλάδα, συζητήθηκαν διεξοδικά μέθοδοι και στρατηγικές των social media & του e-business, ποιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις και γιατί, και πως μπορούν να εξελιχθούν αποτελεσματικά το επόμενο διάστημα στο χώρο του διαδικτύου. Αναλύθηκαν οι κατάλληλες…

Read More →