Μια από τις συχνότερες ερωτήσεις που απασχολούν τους επαγγελματίες που ζητούν υποστήριξη social media marketing είναι τι στρατηγική να ακολουθήσουν & σε ποια social media πρέπει να έχουν παρουσία. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε πρώτα τις ανάγκες και τους στόχους μας πριν αποφασίσουμε σε ποια κανάλια θα έχουμε παρουσία & πως αυτά θα λειτουργήσουν υπερ…

Read More →