Διαφήμιση Facebook vs Προώθηση Δημοσιεύσεων:   Η στόχευση του κοινού σας στο Facebook δεν είναι μόνο χρονοβόρα διαδικασία, αλλά και δύσκολη. Κάθε επιχείρηση σήμερα που επενδύει στο Facebook θέλει να δει επιστροφή στα κέρδη της. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισμός και γιατί το Facebook έχει γίνει δύσκολο για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να…

Read More →