Η κάθε επιχείρηση έχει τις δικές τις ανάγκες και πρέπει να τις καλύπτει με τα κατάλληλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.