Services

Digital Marketing Στρατηγική

Η αρχή της επιτυχίας

Μια digital marketing στρατηγική είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων μιας επιχείρησης, που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, με εστιασμένο και εφικτό τρόπο. Λαμβάνει υπόψη τι κάνει η επιχείρησή σας αυτήν τη στιγμή καλά, τι δυσκολίες αντιμετωπίζει σε σχέση με τους στόχους της, ώστε να δημιουργήσει ένα πλάνο για την επίτευξή τους.

 

Η στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ βοηθά την επιχείρησή σας να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους μέσω προσεκτικά επιλεγμένων διαδικτυακών καναλιών μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση σε digital μέσα, η δημιουργία περιεχομένου στο site σας και τα social media.

Η μέθοδός μας
Στρατηγικό Πλάνο Ενεργειών

B2B Digital Marketing Στρατηγική

Με την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης Digital marketing στρατηγικής βοηθάμε τις B2B επιχειρήσεις να αντιληφθούν την τρέχουσα θέση τους στην αγορά, να ερευνήσουν τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των αγοραστών τους, να εντοπίσουν στρατηγικές ευκαιρίες και να χαράξουν μια πορεία προς την επίτευξη των στόχων τους.

 

Σκοπός μας είναι σας βοηθήσουμε να προσεγγίσετε στοχευμένους ενδιαφερόμενους, να αλληλεπιδράσουν μαζί σας και να γίνουν πελάτες σας.

Για να γίνει αυτό απαιτείται ένα χρονικό διάστημα 2-3 μηνών όπου θα μελετήσουμε όλα τα δεδομένα, θα κάνουμε έρευνα ανταγωνισμού, persona analysis, θα ορίσουμε το buyer journey και θα διαμορφώσουμε όλα τα digital κανάλια σας από το site μέχρι τα social media ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους σας.

 

Κατόπιν θα δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο Marketing Plan με τις τακτικές που θα ακολουθήσουμε για την επίτευξη των στόχων μας.

Οι υπηρεσίες υλοποίησης μιας B2B στρατηγικής είναι:

 • Έρευνα & Ανάλυση Εταιρείας

  Συλλογή δεδομένων για την εταιρεία, τον κλάδο και τις ενέργειες προβολής από την πλευρά των ανταγωνιστών.

   

  • Ανάλυση ιστότοπου σε επίπεδο UX
  • Δημιουργία site map
  • Προτάσεις για lead magnets
  • Εκτίμηση ροής μετατροπής σε leads
  • SEO audit και προτάσεις βελτίωσης site
  • Keyword Gap και Content Strategy
 • Ανάπτυξη στρατηγικής

  Δημιουργία στρατηγικής, καταγραφή στόχων και πλάνο επίτευξής τους σε διάστημα ενός έτους.

   

  • Δημιουργία Στρατηγικής με Lean Canvas
  • Ανάλυση SWOT
  • Ανάπτυξη Προσώπων
  • Ταξίδι αγοραστών
  • Inbound Marketing Plan
  • Επιλογή Τεχνολογικών Εργαλείων
  • Δαπάνες μέσων
  • Εκτίμηση ROI lead generation
 • Σχεδιασμός και δημιουργία

  Δημιουργούμε τα κανάλια επικοινωνίας και τις δομές για την εκπλήρωση του πλάνου μας.

   

  • Βελτιστοποίηση SEO
  • Δημιουργία καναλιών social media
  • Σχεδιασμός διαφημιστικών καμπανιών
  • Εικαστικά και visuals
  • Ημερολόγιο περιεχομένου
 • Αυτοματοποίηση μέσω τεχνολογίας

  Χρησιμοποιούμε εξελιγμένη τεχνολογία που μας βοηθάει στη δημιουργία αυτοματισμών για εύρεση και διαχείριση των leads.

   

  • Πλατφόρμα ΗubSpot CRM
  • Αναγνώριση εταιρειών που επισκέπτονται το site σας
  • Εργαλεία Sales Automations

Ενδιαφέρεστε για μια αποτελεσματική

Digital Στρατηγική;

Μιλάμε B2B

Digital Marketing Strategy

Είναι γεγονός πως οι αγοραστές έχουν αλλάξει, η διαδικασία πωλήσεων έχει μετασχηματιστεί και οι τρόποι απόκτησης νέων πελατών είναι δραματικά διαφορετικοί από το παρελθόν.

 

 

Δημιουργώντας μία στρατηγική Digital Marketing, η B2B επιχείρησή σας μπορεί να αναγνωρίσει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, να αξιοποιήσει ψηφιακές λύσεις και να κερδίσει νέο κοινό με στοχευμένο περιεχόμενο και τακτικές μάρκετινγκ.

 

 

Για ποιό λόγο χρειάζονται οι B2B μια Digital Marketing στρατηγική;

 • Αναγνώριση ευκαιριών - προκλήσεων

 • Εύρεση ψηφιακών λύσεων και εργαλείων

 • Δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου

 • Προσέλκυση ποιοτικών ενδιαφερομένων

 • Αύξηση μεριδίου αγοράς ROI

Βασικοί στόχοι στρατηγικής

Τι ζητάνε οι B2B επιχειρήσεις

Το πιο σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ είναι ο ορισμός των στόχων σας.

 

Δείτε τους σημαντικότερους στόχους των Β2Β επιχειρήσεων:

 

 • Ισχυροποίηση παρουσίας στην αγορά
 • Αύξηση νέων ενδιαφερομένων
 • Καλύτερη διαχείριση leads
 • Βελτίωση της διαδικασίας πώλησης
 • Διαφοροποίηση της εταιρείας από τους ανταγωνιστές
 • Αύξηση της διατήρησης πελατών
 • Aύξηση ROI
Κλείστε online meeting
Digitale Services - Digital Marketing Στρατηγική

Η στρατηγική ως αρχή της διαδικασίας μας

Στη Digitale χρησιμοποιούμε την Ι.ΑΒΜ μεθοδολογία στη στρατηγική που σχεδιάζουμε για σας, ώστε να είναι πάντα προσαρμοσμένη στις διαφορετικές ανάγκες και στόχους κάθε επιχείρησης.

 

Η στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για κάθε εταιρεία βασίζεται στους στόχους, στο κοινό, στις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Όλα αυτά καθορίζουν τις τακτικές που θα ακολουθηθούν στην πορεία για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και όχι το αντίστροφο.

 

Θα διερευνήσουμε την εταιρεία, το industry, τον ανταγωνισμό σας, θα αναλύσουμε τις personas και το buyer journey τους, θα ορίσουμε το inbound marketing plan & θα καθορίσουμε τα βασικά ΚPI’s και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Κόστος υπηρεσιών
Ας μιλήσουμε για τη δική σας

Β2Β Μarketing Στρατηγική

Ολοκληρωμένες digital

Υπηρεσίες

Προσφέρουμε υπηρεσίες που λειτουργούν ως κρίκοι της Inbound αλυσίδας και παράγουν μόνο ποιοτικά leads για την επιχείρησή σας.

Περισσότερα